20/09/2016
Home / Tag Archives: Directadmin

Tag Archives: Directadmin

Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL lên Directadmin

DirectAdmin-ssl

Thông thường Directadmin chỉ cho phép một Hosting cài đặt chứng chỉ SSL khi Hosting đó được cấp một IP Riêng, chứ không phải IP dùng chung. Nhưng khi sử dụng Directadmin chạy hệ điều hành Centos 6 trở lên, bạn có thể bật tính năng SNI (Server Name Indicator) để cho phép Directadmin cài đặt chứng chỉ SSL trên một …

Read More »