17/09/2016
Home / Tag Archives: Xenforo

Tag Archives: Xenforo

Tối ưu và giảm tải máy chủ cho Xenforo

xenforo

Nếu sử dụng Xenforo thì việc tối ưu hóa diễn đàn của bạn là rất quan trọng và cần thiết.Để diễn đàn Xenforo này phát triển và hoạt động ổn định bạn cần tham khảo bài viết dưới đây: Giảm tải queries(INSERT DELAYED SQL) vào Database.Vào phần dưới đây và bỏ dấu Tick ở mục Enable Delayed Insert SQL Queries đi. Admin …

Read More »